Verpleging

Het kan zijn dat u verpleegkundige zorg nodig heeft. Verpleging kan noodzakelijk zijn na ontslag uit het ziekenhuis of wanneer u bij een ziekte verpleegkundige zorg nodig heeft. Heeft u zorg nodig? Onze thuiszorg kan dan hulp bieden om in een vertrouwde omgeving te blijven wonen. De zorg kan worden afgestemd op uw persoonlijke wensen.Wat houdt de zorg in?

Onder verpleging vallen alle risicovolle en voorbehouden handelingen die uitgevoerd dienen te worden vanwege uw ziektebeeld. Voordat de zorg wordt gestart, stelt onze wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op. Dit wordt samen met uw huisarts en specialisten gedaan. Voorbeelden van verpleegkundige handelingen zijn:
• Insuline spuiten
• Sondevoeding geven
• Stomaverzorging
• Het toedienen van medicijnen
• Zuurstof toedienen
• Wondverzorging

Staat de behandeling die u nodig heeft hier niet tussen? Neem dan contact op om te vragen naar de mogelijkheden.
Feyza Care hecht veel waarde aan de professionaliteit en bekwaamheid van haar medewerkers. Door zowel bijscholing als nascholing zorgen wij ervoor dat onze medewerkers in staat zijn om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en uw kwaliteit van leven te verhogen en te bewaken.