Missie en visie

Het bevorderen van maatschappelijke participatie, sociale activering en re-integratie: Mensen weer actief laten deelnemen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren richting o.a. leer/werktrajecten, vrijwilligerswerk, en creatieve activiteiten. Hierdoor krijgt men het gevoel er weer bij te horen en te participeren in en bijdragen aan de maatschappij.

Feyza Care wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de deelnemers. De kleinschaligheid bied de mogelijkheid om flexibel en innovatief in te spelen op de individuele zorgvraag en mogelijkheden van de deelnemers.

Door het bieden van een veilige, stimulerende omgeving structuur , uitdaging d.m.v. diverse projecten en activiteiten en participatie in een gemengde groep qua leeftijd, achtergrond en problematiek voelen de deelnemers zich snel op hun gemak. Iedereen heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid en toekomstperspectief, zodat zij een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.