Adviseren

De Cliëntenraad heeft een signalerende taak over onderwerpen die invloed hebben op de zorg- en dienstverlening en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen, waaronder:

• Bewaking, beheersing en/ of verbetering van kwaliteit van zorg;
• Algemeen beleid inzake toelating van cliënten en beëindiging van zorgverlening aan cliënten;
• Begroting en jaarrekening;
• Samenwerkings- of fusieplannen