Terminale- en of Palliatieve zorg

Terminale thuiszorg


Terminale zorg wordt soms ook palliatieve zorg of stervensbegeleiding genoemd. In de terminale fase is de zorg gericht op het verlichten van klachten (pijn, sociaal, psychologisch en spiritueel) bij een levensbedreigende ziekte. In deze fase ligt de nadruk op de terminale behandeling van de ziekte en het begeleiden en ondersteunen van u en uw naasten. Onze palliatieve zorg is gericht op het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven over een zo lang mogelijke periode. De zorg wordt volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen.


De laatste fase van uw leven wilt u waardig afsluiten zonder praktische zorgen. Feyza Care Care staat voor u klaar.

Voor wie is terminale zorg bedoeld?

Terminale zorg is bedoeld voor cliënten met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. In deze fase is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk. Feyza Care heeft een professionele, bekwame en multidisciplinair team in dienst voor het verlenen van terminale zorg.


Palliatieve zorg

Indien er mensen zijn die palliatieve zorg nodig hebben, kan Feyza Care ze in de laatste levensfase ondersteunen en helpen om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te waarborgen. Feyza Care heeft niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten maar ook is er aandacht voor het mentale welzijn. Feyza Care kan ondersteuning en hulp bieden met de persoonlijke verzorging, verpleging en mogelijke mentale ondersteuning. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal.
Zodra een cliënt in een palliatieve stadia terecht komt wordt er samen met de cliënt, de arts en de wijkverpleegkundige gekeken naar de mogelijkheden om de zorg dermate in te richten om een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te geven. Indien er in de nacht zorg nodig is, wordt er samengewerkt met verschillende instanties zoals Puur zorg en Palliatieve Wijkteam om de nacht zorg te leveren, indien dit nodig is.