Gezinsbegeleiding

Feyza Care begeleidt en coacht gezinnen. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe start na een moeilijke periode. Of als u een kind heeft met een chronische ziekte of andere beperking. Wij gaan samen met u op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor uw situatie. We ondersteunen u bij opvoedingsproblemen, geven administratieve ondersteuning en advies over hoe u uw huishouden kunt organiseren.

Voor thuisbegeleiding heeft u een beschikking nodig van uw Gemeente waar u woont. Voor ouderen die lichte of matige verzorging en begeleiding nodig hebben geldt de maatwerkvoorziening in de Wmo. Voor ouderen met gevorderde dementie kan dagbesteding een onderdeel zijn van Wlz-zorg.