Financiering van de zorg

De financiering van de zorgverlening van feyza Care kan op verschillende manieren. Hieronder een overzicht waarop de zorg gefinancierd kan worden:

• Vanuit uw zorgverzekering (Zvw)
• Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
• Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.Zorgverzekeringswet (Zvw)

Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, terminale zorg en dementie wordt gedekt door de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voor individuele begeleiding en dagbesteding kan u gebruiken maken van de Wmo. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Voor de meeste voorzieningen kunt u kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (PGB).

• Als u kiest voor zorg in natura, dan krijgt u ondersteuning van een zorgaanbieder die een contract heeft met de Gemeente. U kunt zelf kiezen van welke gecontracteerde aanbieder u ondersteuning wilt ontvangen. De aanbieder moet wel de ondersteuning kunnen bieden die u nodig heeft.)
• Een persoonsgebonden budget (PGB) is een bepaalde hoeveelheid geld, waarmee u zelf ondersteuning inkoopt passend bij uw situatie. U moet hierbij veel zelf regelen. U maakt zelf afspraken met uw zorgaanbieder over de zorg die hij of zij u levert. Dit betreft zowel de soort als de hoeveelheid zorg en de vergoeding. Die afspraken legt u vast in een budgetplan. Ook moet u zelf een administratie bijhouden, verantwoording afleggen over uw uitgaven en rekeningen van uw zorgaanbieder controleren. Bij ziekte of vakantie van uw zorgaanbieder moet u zelf vervanging regelen.

Vanaf 1 januari 2019 kost ondersteuning vanuit Wmo voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

Hierop zijn drie uitzonderingen:
• Bestaat uw huishouden uit meer dan 1 volwassen persoon (meerpersoonshuishouden) en bent u onder de AOW-leeftijd? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
• Heeft u minderjarige kinderen met een Wmo-voorziening? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.
• Heeft u alleen individuele begeleiding en/of dagbesteding? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. Als u hiernaast aan andere voorziening heeft, bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dan betaalt u daarvoor wel een eigen bijdrage.Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wlz. Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u meer vragen over de financiering van de zorgverlening of heeft u hulp nodig bij een aanvraag/indicatie? Dat kan via het mailadres of neem contact met ons op via het volgende telefoonnummer: 078-7856092. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder.