Taken Cliëntenraad

De Cliëntenraad:

• Behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.
• Probeert de rechtspositie van de cliënten te handhaven en te verbeteren.
• Bewaakt de zorg rondom de cliënten.