Cliëntenraad

Een luisterend oor, een wakend oog en een mondige stem.

Bij Feyza Care staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Feyza Care staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Feyza Care het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten.Belang achterban

De achterban van de Cliëntenraad wordt gevormd door de cliënten van Feyza Care, waarmee de Cliëntenraad op verschillende manieren contact onderhoudt. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van cliëntenpanels die frequent worden georganiseerd.Belangstelling lidmaatschap

Mocht u belangstelling hebben voor of meer willen weten over het lidmaatschap van Feyza Care Cliëntenraad dan kunt u mailen naar: clientenraad@feyzacare.nlUw stem telt!

De cliëntenraad kan uw belangen beter behartigen wanneer u uw ideeën, signalen en wensen kenbaar maakt. Heeft u iets te vragen of op te merken, laat dit dan (persoonlijk en vertrouwelijk) schriftelijk weten of neem contact op met een van de leden. U kunt ook een vergadering bijwonen om te zien of een lidmaatschap van de cliëntenraad past bij u.Klachten?

Voor klachten van individuele cliënten kent Feyza Care een klachtenprocedure. Een cliënt die een klacht wil indienen, kan dit doen volgens deze procedure. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.